Den Engelske Haveby

Som en service til læserne har vi indført !!! som indikerer hvor der er nyt/aktuelt stof, så man lettere kan finde det.


Her er oversigtskalenderen overaffaldshentning andet havlår 2023.  her


!!! Der må ikke stilles ting der skal med storeskrald på Tjørnevangen før der kommer container. Når container er fyldt må der ikke stilles noget ved siden af.

Der er nogle beboer der stiller ting på Tjørnevangen, når der ikke er storeskrald det bedes de lade vær med da afdelingen ikke har mulighed for at komme af med det. Hvis man ikke kan vente til der kommer storeskrald igen, må man køre det på Genbrugsstationen.


!!! Storeskralds container til afdelingen. Der må ikke stilles noget før den er kommet og den må kun fyldes til kanten.

Marts

Juni

September

December

Nærmer dato vil blive opslået her på hjemmeside.


Haveaffald:

Haveaffald der må ikke sættes affald i plastigposer. Da de ikke bliver taget med ved tømning.

Der må ikke komme jord i haveaffaldesvognen.

Grene og buske afklip må ikke være længer 120 cm og bredder ind 0,50 cm

Afhentningsdage for haveaffald i 2022:

09-08-2022

06-09-2022

04-10-2022

01-11-2022

29-11-2022


!!! Storskrald container kommer 22-03-2023


!!! Afhentning Juletræer 07-02-2023


!!! Storskrald container kommer 14-12-2022


!!! Storskrald container kommer 21-09-2022


!!! Storskrald container kommer 15-06-2022


!!! Storskrald container kommer 16-03-2022


!!! Afhentning Juletræer 28-01-2022


!!! Storskrald container kommer 06-10-2021


!!! Storskrald container kommer 23-06-2021


!!! Storskrald container kommer 10-03-2021


!!! Afhentning Juletræer 29-01-2021


!!! Storskrald container kommer 04-12-2020


!!! Storskrald container kommer 09-09-2020


!!! Storskrald container kommer 10-06-2020


!!! Storskrald container kommer 11-03-2020


!!! Afhentning Juletræer 29-01-2020


!!! Storskrald container kommer 11-12-2019


!!! Storskrald container kommer 20-11-2019


!!! Storskrald container kommer 08-05-2019


!!! Storskrald container kommer 03-04-2019


!!! Storskrald container kommer 07-11-2018


!!! Container til haveaffald kommer 26-09-2018


!!! Container til haveaffald kommer 27-06-2018


!!! Storskrald container kommer 20-06-2018


!!! Storskrald container kommer 28-02-2018


!!! Container til haveaffald kommer 28-06-2017


!!! Storskrald container kommer 07-06-2017


!!! Storskrald container kommer 01-02-2017


!!! Container til haveaffald kommer 23-09-2016


!!! Container til haveaffald kommer 29-06-2016


Storskrald container kommer 15-06-2016 OBS. Bliver låst op kl. 15,00


Beboerne opfordres til at klemme papkasser sammen så der kan være mere i beholderne.


Haveaffald der må ikke sættes affald i plastigposer. Da de ikke bliver taget med ved tømning.


Der må ikke komme jord i haveaffaldesvognen.


Containere til: Hård plast, elektronik og metal. 

Vi har nu fået containere til ovenstående genbrugsaffald. De kan ses her nedenfor:


Genbrugsstation: Bispeengen. 

Genbrugsstationen er åbnet d. 25/8-2012. Her er åbningstider  samt andre praktiske oplyninger - læg mærke til, at der er seperate indgange for gående, cyklister og bilister.

29/1-2012: Opdatering af siden. Redaktionen er blevet opmærksom på, at vi der bor i huse, der ikke har nogen registreret haveaffalds- eller renovationsspand, ikke modtager den affaldskalender, som de af beboerne med en registreret spand gør. Vi prøver nu at rette op på dette på denne side.

Københavns Kommune har ellers lavet en flot side, hvor du kan indtaste din adresse og se alt om, hvad der gælder for din husstand og hvornår næste tømning af skrald, haveaffald, pap og papir er. Siden er her.


Dagrenovation

Dagligt affald er det husholdningsaffald, du har i skraldestativerne under køkkenvasken. Læg affaldet i containerne/skraldespandene - undgå at overfylde disse. Det må ikke stilles på jorden, da det tiltrækker rotter. 


Papir, småbatterier, pap, samt glas.

Der er containere til ovenstående i forskellig størrelse på affaldspladsen overfor kontoret. Undlad venligst at smide/stille/lægge noget ved siden af containerne - det kan ende med at forbipasserende udefra tror det er en åben losseplads! 


Papcontainerne tømmes fredag i lige uger.

Papircontainerne tømmes torsdag i ulige uger.

Batteri- og glascontainerne tømmes efter behov.

HUSK at pizzabakker og andet pap, der har været brugt til fødevarer skal i dagrenovationen.

Glascontainere kun til glas

Fra den 1. september 2012 må der kun kommes glas i containerne. Tidligere måtte der også afleveres metaldåser og plastflasker, men den blandede ordning er aldrig blevet en succes.


Allerede nu bliver der sat klistermærker med ny sorteringsvejledning på de 500 såkaldte glasbobler i gaderne. Samtidig renses de også for graffiti, så der går et par måneder inden alle er ordnet.


Glas er alle typer tomme glas og flasker uden pant. Det er fx vin- og spiritusflasker, glas fra fødevarer såsom pastasovs, marmelade, krydderier eller pesto. Drikkeglas, krukker og vaser af glas er også meget velkomne i boblerne, så længe de ikke er lavet af krystalglas, som desværre indeholder bly. 

2/9-2013: Der er nu kommet containere til Hård plast og Metal, så man igen kan sende disse ting til genbrug.


Haveaffald:

Anbring haveaffaldesvognen dagen før afhentning på hjørnet af:

Ellevangen og Bavnevangen

Pilevangen og Bavnevangen

Tjørnevangen og Bavnevangen

Egevangen og Bavnevangen

Sæt dem gerne samlet på samme hjørne.


Afhentningsdage for haveaffald i 2014:

25/3-2014

22/4-2014

20/5-2014

17/6-2014

2013-datoer herunder ændres efterhånden som kommunen sender dem ud.

09/7-2013

27/8

24/9

22/10

19/11 (sidste gang i 2013)

Derudover bliver der også bestilt store containere, når bestyrelsen og Kent mener det er nødvendigt. Dette bliver annonceret.


Storskrald

HUSK at putte affaldet direkte i containeren så vi undgår at uvedkommende roder i det! Du må IKKE stille affald ved siden af containeren. Hvis der ikke er plads, så vent til næste container. De kommer ca. 3-4 gang om året.

Storskrald er: dit kasserede indbo og det affald, der er for stort til at blive smidt ud som restaffald. Dette inkluderer dog ikke trailere, motorcykler, knallerter, biler, campingvogne, lystbåde mv. samt dele heraf.

Affald fra bygge- og anlægsarbejder, herunder renovering og nedrivning, der udføres af den enkelte husstand uden bistand fra en håndværksvirksomhed, er storskrald. Dog anses følgende typer affald ikke som storskrald:

Brokker af mursten, tagsten, beton og lignende

Sanitetsudstyr

Tagplader

Gips

Jord/sten/grus

Uanset størrelse eller mængde betragtes følgende ikke som storskrald: forrådneligt og/eller ildelugtende affald, elektronikaffald, farligt affald, pvc-affald, imprægneret træ, papir, pap, glas og haveaffald. Større grene, stammer og stød er dog henregnet til storskrald.

Elektronisk affald, PVC, impægneret træ:


Dette affald indsamles seperat i forbindelse med afhentning af storskrald. Ikke hver gang, så læg mærke til, hvad der står på sedlen om storskrald, når den bliver lagt i din postkasse.

Småt elektronisk affald kan nu kommes i containeren til elektronisk affald. Det store skal stadig afleveres sammen med storskrald.

Husk !!  Udsmidning af hårde hvidevarer altid skal aftales med ejendomsfunktionæren da dette affald ikke må smides ud sammen med storskrald/-elektronisk affald.


Miljøbilen

Der er nu stop på følgende steder og tider:

Brønshøj Torv

3. tirsdag i hver måned kl. 19.00 - 20.00

Frederikssundsvej v. Husumvej

3. tirsdag i hver måned kl. 17.30 - 18.40

Utterslev Torv

4. tirsdag i hver måned kl. 16.00 - 17.10

Åbakkevej ved Sallingvej

4. onsdag i hver måned kl. 16.00 - 16.45

Genbrugsstationer - Åbningstider og kort her.

Kontakt

 Kontoret

Tjørnevangen 16

2700 Brønshøj

tlf. 38 60 87 60


Ejendomsfunktionæren

Træffetid på kontoret

dagligt kl. 07.30-08.00

samt kl. 12.00-12.30

Mail:varm20@gmail.com

Fejlmeldinger vedr. den enkelte bolig skal meddeles i kontorets åbningstid enten telefonisk eller ved fremmøde.

 


Bestyrelsen


Træffetid på kontoret 1. tirsdag hver måned kl. 18.00-19.00

Mail:varm20@gmail.com