Den Engelske Haveby

Udvendig og indvendig vedligeholdelse


Udvendig vedligeholdelse (dokumenterne ligger nederst på siden.)


Afdelingen har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse af døre, vinduer, murværk, tag mv. Det er dog beboerne selv, der som udgangspunkt sørger for at holde tagrender fri for grene og blade.

Beboere, der ønsker at vedligeholde eget udvendigt træværk, kan hente gratis materialer på kontoret. Det gælder bl.a. hvid maling og kit til vinduesrammer og træbeskyttelse til fordørene.


Indvendig vedligeholdelse

I Den Engelske Haveby har man som i de fleste af AABs afdelinger valgt at vedligeholde efter den såkaldte A-ordning. A-ordningen går ud på, at beboerne selv vedligeholder boligen indvendigt i boperioden Ved fraflytning foretages et fraflytningssyn.


Ved synet udarbejder udlejer en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres. Arbejderne omfatter både normalistandsættelse og øvrig istandsættelse (fx maling af træværk og afhøvling af gulve).

En normalistandsættelse omfatter nødvendig:


• hvidtning eller maling af lofter og vægge

• maling eller tapetsering af vægge

• rengøring


Inden fraflytning kan du anmode AAB om et førsyn og på den måde få et foreløbigt overblik over de krævede istandsættelser.


Læs mere om fraflytning på AABs hjemmeside


Hvem betaler for istandsættelsen ved A-ordningen?

Hvem der skal betale for normalistandsættelsen afhænger af, hvor længe lejer har boet i sin lejlighed. I AAB har man valgt at nedskrive beboerens udgift til normalistandsættelse af lofter og vægge med 1 % om måneden i den periode, man bor i boligen. Det betyder, at efter 8 år og 4 måneder overtager boligafdelingen den fulde udgift til normalistandsættelse af lofter og vægge.


Øvrig nødvendigt istandsættelse betales af lejeren.


Misligholdelse betales altid af lejeren.


Vedligeholdelsesreglement 2023 her.

Standard vedligeholdelsesreglement (13/3-2012) er her.

Bilag A til ovennævnte er her. 

Dette er en uddybning af ovenstående indeholdende de afvigelser/tilføjelser som er vedtaget på afdelingsmødet d. 20/11-2012.


Skema til Opsigelse af Boligen her.


Kontakt

 Kontoret

Tjørnevangen 16

2700 Brønshøj

tlf. 38 60 87 60


Ejendomsfunktionæren

Træffetid på kontoret

dagligt kl. 07.30-08.00

samt kl. 12.00-12.30

Mail:varm20@gmail.com

Fejlmeldinger vedr. den enkelte bolig skal meddeles i kontorets åbningstid enten telefonisk eller ved fremmøde.

 


Bestyrelsen


Træffetid på kontoret 1. tirsdag hver måned kl. 18.00-19.00

Mail:Varm20@gmail.com