Den Engelske Haveby

Råderet

Pr. 1. juli 2005 fik lejere i almene boliger ret til at udføre alle former for forbedringer inde i boligen og desuden få økonomisk godtgørelse ved fraflytning. Hensigten med loven er, at give almene beboere mulighed for at indrette deres bolig efter egne ønsker og behov.

Forbedringer inde i boligen gælder både køkken, bad, entré og værelser. Lejerne kan også beslutte, at der skal gennemføres forbedrings- og forandringsarbejder uden for selve boligen.


Inden arbejdet sættes i gang

Inden arbejdet kan sættes i gang, skal du altid kontakte bestyrelsen. Der er loft på det beløb, man kan få godtgørelse for.


Individuel råderet

Princippet i den individuelle råderet er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Ved fraflytning får lejeren økonomisk godtgørelse for forbedringerne. Den nye lejer finansierer godtgørelsen - enten ved engangsbetaling eller via huslejeforhøjelse.


Kollektiv råderet

Princippet i den kollektive råderet er, at afdelingen optager et særligt lån til individuelle forbedringer eller forandringer i bestemte boliger. Lånet bliver finansieret via huslejen hos de lejere, der får lavet forbedringerne, indtil lånet er betalt ned. Ved eventuelt fraflytning overtager den nye lejer restlånet.

På årsmødet den 10. maj 2007 vedtog beboerne retningslinjer for sådanne afdelingsfinasierede forbedrings- og forandringsarbejder, der bliver lagt på huslejen. Forslaget ligger til godkendelse i AABs hovedadministration. Har du planer om at gøre brug af den kollektive råderet, inden godkendelsen foreligger, så kontakt bestyrelsen.


Råderetten i Den Engelske Haveby

Som beboer i Den Engelske Haveby kan du lave indendørs og udendørs forbedringer og forandringer inden for råderettens almindelige regler. Husk altid at kontakte bestyrelsen, inden du går i gang.


Link til AABs side om råderet 


Hvad forstås ved forbedringer af boligen?

Forbedringsarbejder forøger det lejedes værdig og giver ret til godtgørelse ved fraflytning. Ved fraflytning kan der ikke kræves retablering af det forbedrede. På årsmødet kan beboerne beslutte, hvilke forbedringsarbejder, der kan laves over råderetten.


Eksempler på forbedringsarbejder

• Indvendig efterisolering

• Vandbesparende toilet og blandingsbatteri

• Stikkontakter mv.

• Helt eller delvist nyt køkken og bad

• Carport, cykelskuer mv.


Hvad forstås ved forandringer af boligen?

Forandringsarbejder forbedrer ikke det lejedes værdi. Ved fraflytning kan boligorganisationen kræve det forandrede retableret. På årsmødet kan beboerne beslutte, hvilke forbedringsarbejder, der kan laves over råderetten.


Eksempler på forandringsarbejder

• Fjernelse, opsætning eller flytning af skillevægge

• Anden gulv- eller vægbeklædning

• Andre fliser i haven

• Ændring af havens beplantning


Læs mere om råderetten

Boligselskabernes Landsforening har udgivet en informationspjece om råderetten. Her kan du læse mere om, hvordan du kan gøre brug af reglerne om råderet.


Klik her...Kontakt

 Kontoret

Tjørnevangen 16

2700 Brønshøj

tlf. 38 60 87 60


Ejendomsfunktionæren

Træffetid på kontoret

dagligt kl. 07.30-08.00

samt kl. 12.00-12.30

Mail:varm20@gmail.com

Fejlmeldinger vedr. den enkelte bolig skal meddeles i kontorets åbningstid enten telefonisk eller ved fremmøde.

 


Bestyrelsen


Træffetid på kontoret 1. tirsdag hver måned kl. 18.00-19.00

Mail:varm20@gmail.com